Disclaimer/Privacy

Disclaimer

Excellence AG Engineering B.V. heeft deze website en de opgenomen informatie met grote zorgvuldigheid samengesteld en ontwikkeld. De informatie die via deze website wordt verspreid is slechts informerend van aard. Excellence AG Engineering B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie zoals deze op of via deze website is verkregen. Excellence AG Engineering B.V. garandeert niet dat de op de website te vinden informatie te allen tijde volledig, juist, compleet of actueel is en/of dat gebruik ervan zal leiden tot of geschikt is voor het door de bezoeker gewenste doel. Indien op deze website links zijn aangebracht die leiden naar websites van derden, dan betreffen dat websites waarvoor Excellence AG Engineering B.V. op geen enkele wijze verantwoordelijk is. Excellence AG Engineering B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid van links of voor de informatie die het volgen van links oplevert. Plaatsing van een link naar een website van derden impliceert niet dat Excellence AG Engineering B.V. de aldaar te verkrijgen informatie onderschrijft, doch is slechts bedoeld als hulp voor de gebruiker van deze website en het bieden van een mogelijkheid tot het verkrijgen van nadere informatie.
 

Privacy

Excellence AG Engineering B.V. bewaart en gebruikt de persoonsgegevens uitsluitend die rechtstreeks worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan Excellence AG Engineering B.V. worden verstrekt.

 

 

ADRESSE

Excellence AG
Peter-Müller-Straße 26
40468 Düsseldorf

Deutschland
info-germany@excellence.ag

ADRESSE

Excellence AG
ZN Österreich
Innsbrucker Bundesstraße 71
5020 Salzburg

Österreich
info-austria@excellence.ag

ADRESSE

Excellence AG Engineering B.V.
Institutenweg 26
7521 PK Enschede

Niederlande
info-netherlands@excellence.ag

ZERTIFIZIERUNG

Connect